موشن گرافیک
از دو کلمه حرکت و جلوه ویژه تشکیل شده است. یعنی تصاویری که با افکت های خاصی ترکیب شده اند.
تمامی این حرکات داخل نرم افزار های ادوبی قابل انجام است.
هنر motion graphics القای حس است. نه صرفاً زیبایی ظاهری!
پس باید در کمترین زمان بتوانیم با ساخت یک ویدئو کوتاه، مفهموم را برسانیم.